Publiczne
Przedszkole
ORGANIZACJA
DWUJĘZYCZNOŚĆ
Co to jest dwujęzyczność? 
 
W naszej szkole i przedszkolu uczymy dwujęzycznie. Co to znaczy? Nauczanie dwujęzyczne to prowadzenie zajęć w dwóch równoważnych językach – u nas jest to język polski i język mniejszości narodowej - język niemiecki. Zajęcia po polsku i niemiecku realizowane są w przedszkolu w trakcie różnych aktywności dzieci. Przedszkolaki zdobywają na tyle dobre umiejętności językowe, by móc kontynuować naukę języka niemieckiego w naszej szkole, począwszy od klasy pierwszej. Od klasy czwartej klasy uczniowie, oprócz osobnych lekcji języka mniejszości – języka niemieckiego, mają jeszcze zajęcia z innych przedmiotów prowadzone w tym języku. W naszej szkole obecnie do tych przedmiotów należą: matematyka, wychowanie fizyczne, plastyka i muzyka. W praktyce wygląda to tak, że około 50% czasu zajęć na każdym z tych przedmiotów prowadzonych jest w języku niemieckim. Dodatkowo uczniowie mają jeszcze taki przedmiot jak nauka historii i kultury niemieckiej, gdzie poznają historię i kulturę krajów niemieckojęzycznych.

Najlepsze rezultaty przynosi ciągłość nauczania w dwóch językach, dlatego wszystkim dzieciom umożliwiamy naukę języka niemieckiego najpierw w przedszkolu, a następnie w naszej szkole.
ODWIEDZINY
LINKI
Jakie korzyści dla dziecka płyną z nauczania dwujęzycznego? 
 
Dwa języki = dwa razy więcej możliwości, dwa razy więcej perspektyw, dwa razy szerszy świat. 
 
Dwujęzyczność to prawdziwy skarb, zapewnienie dziecku świetnego startu w przyszłości, zwiększenie jego możliwości edukacyjnych oraz otwartości na inne kultury. 
 


Badania naukowe dowodzą, że dzieci, które od najmłodszych lat uczą się dwóch języków: 
 
✔  są bystrzejsze 
✔  szybciej uczą się pisać i czytać 
✔  cechuje myślenie dywergencyjne, czyli umiejętność znajdowania możliwie
      jak największej liczby rozwiązań określonego problemu 
✔  są kreatywne 
✔  mają lepszą pamięć 
✔  mają większą zdolność koncentracji 
✔  cechuje je umiejętność selekcji informacji ze względu na ich ważność 
 
Ponadto w dorosłym życiu
 
➔ mają większe szanse na rynku pracy – w naszym regionie poszukiwani są pracownicy z dobrą znajomością języka niemieckiego, gdyż wiele zagranicznych firm otwiera swoje filie u nas 
➔ mają większe możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy zarówno w kraju, jak i zagranicą, 
➔ lepiej sobie radzą z rozwiązywaniem życiowych problemów 
➔ każdy pracodawca doceni takie umiejętności jak sprawniejsze myślenie dywergencyjne czy selekcja informacji