Publiczne
Przedszkole
ORGANIZACJA
KADRA PEDAGOGICZNA
KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019 
Lp.
Nazwisko i imię  Stanowisko
1 Rasch Joanna        Dyrektor Zespołu
DYREKCJA
Lp.
Nazwisko i imię nauczyciela                    Nauczany przedmiot
1 Polis Małgorzata               Edukacja przedszkolna               
2 Nowak Dominika
Edukacja przedszkolna 
3 Dembończyk Nikola
Edukacja przedszkolna
KADRA PEDAGOGICZNA
ODWIEDZINY
LINKI