im. Johanna Wolfganga von Goethe
BIBLIOTEKA SZKOLNA
O SZKOLE

        Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:

  • uczniowie;
  • nauczyciele;
  • rodzice;
  • inni pracownicy szkoły.

Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
  • korzystanie ze zbiorów w czasie lekcji i wypożyczanie poza teren biblioteki;
  • prowadzenie lekcji bibliotecznych (w grupach lub oddziałach).

Dzieci mogą korzystać z biblioteki w godzinach określonych harmonogramem.

            Biblioteka Publicznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w Kędzierzynie – Koźlu podejmuje zadania w ramach współpracy z innymi bibliotekami. Działa na podstawie własnego regulaminu.
ORGANIZACJA ROKU
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:
Poniedziałek 9.00 – 9.10, 9.15 – 10.05 
Wtorek 9.00 – 9.10, 12.00 – 12.45
Środa 9.00 – 9.10, 12.00 – 12.45
Czwartek 10.05 – 11.00, 11.50 – 12.00 
Piątek        11.00 – 11.45, 11.45 – 12.00       
Obecnie bibliotekę prowadzi Pani mgr Katarzyna Tomaszewska.
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI