im. Johanna Wolfganga von Goethe
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA
O SZKOLE
Wszystkie materiały dotyczące ewaluacji zewnętrznej znajdują się na platformie internetowej www.npseo.pl
Również na tej platformie, w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”, dostępne są raporty z ewaluacji z całej Polski, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Stanowią one efekt końcowy kilkutygodniowej pracy zespołu wizytatorów ds. ewaluacji w szkole.

Raport z ewaluacji stanowi źródło informacji na temat badanej placówki. Określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo (więcej o wymaganiach –  czytaj tu ).
Ewaluacja zewnętrzna ma stanowić narzędzie wsparcia, umożliwiające szkole efektywny rozwój organizacyjny. Ma inspirować do wprowadzania zmian i nowatorskich rozwiązań. Ma służyć także rodzicom i uczniom w zdobywaniu informacji o szkole, ale także zachęcać ich do większego angażowania się w życie szkoły, umożliwiać im realny wpływ na jej działalność. Przy opracowaniu raportu z ewaluacji wizytatorzy biorą pod uwagę zarówno głos dyrektora i nauczycieli, ale także uczniów, rodziców, przedstawicieli społeczności lokalnej i instytucji współpracujących ze szkołą.
ORGANIZACJA ROKU
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI