GALERIA ROKU SZKOLNEGO
 2012 / 2013


Uroczyste rozpoczęcie roku 2012/2013 - Feierliche Eröffnung des Schuljahres 2012/2013  
Pasowanie pierwszaków - Feier zur Einschulung          
„Andrzejkowa noc bajek” - Mӓrchennacht     
Odwiedziny p. Ch. Bergnera - Herr Ch. Bergner besucht unsere Schule       
Deutsch Wagen Tour       
Wspomnienia z „Zielonej szkoły” kl. IV - „Grüne Schule“ Klasse IV - Erinnerungen   
Upamiętnienie święta Konstytucji 3 maja - Gedächtnistag der Verfassung vom 3. Mai 1791    
Odwiedziny p. Josefa Grögera - Herr Josef Gröger besucht unsere Schule        
Festyn rodzinny - Familienfest      
Występ grupy tanecznej            
Pożegnanie kl. VI                      
Uroczyste przekazanie busa szkolnego -  Die Übernahme des Schulbusses       
Zakończenie roku szkolnego 2012 / 2013 - Schuljahresabschluss 2012/2013     
Wakacje w szkole - Sommerferien in der Schule