im. Johanna Wolfganga von Goethe
O SZKOLE
KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

DYREKCJA
Lp.
Nazwisko i imię       Stanowisko
1 Rasch Joanna
    Dyrektor Zespołu     
KADRA PEDAGOGICZNA
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela
Nauczany przedmiot
1 Bonczek Katarzyna Edukacja wczesnoszkolna
2
Cieśla – Gwozdek Martyna    Edukacja wczesnoszkolna
3 Grzeszczuk Paweł Technika, informatyka
4 Jaworska Agnieszka Biologia, chemia, przyroda
5 Judyńska - Pawlik Julia Język polski
6 Kaczorowska Helena Matematyka
7 Krakowska - Toma Ewelina Język angielski
8 Langer Sandra Język niemiecki
9 Magura Joanna Wf, plastyka
10 Pyka Mariusz Goegrafia
11 Rydzy Magdalena Język angielski / pedagog
12 Słota Robert Historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa                      
13 Stein Beata Fizyka
14 Stein - Lipa Dorota Religia
15 Szynol Renata
Edukacja wczesnoszkolna
16
Tomaszewska Katarzyna Język polski, biblioteka
17 Trojanska Aurelia Język niemiecki, muzyka
     
ORGANIZACJA ROKU
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI