im. Johanna Wolfganga von Goethe
O SZKOLE
KOMITET RODZICIELSKI
ROK SZKOLNY 2016/2017 
TRÓJKI RODZICIELSKIE POSZCZEGÓLNYCH KLAS
Przedszkole            Małgorzata Bzdak, Sabina Kuźnik, Aleksandra Wojciechowski          
Klasa I Alicja Wanat, Izabela Ertel, Joanna Wiencek,
Klasa II Bernadeta Szuba, Izabela Ertel, Agnieszka Wołek
Klasa III Dorota Marchewka, Marcela Scheer, Elwira Bancarz
Klasa IV Ewa Czeczor, Andrzej Wieczorek, Agnieszka Wołek,
Klasa V Sławomir Sobkiewicz, Katarzyna Bajer, Urszula Kubiec
Klasa VI Anita Rakowska - Biała, Dariusz Wilkiewicz, Marta Biksa
KOMITET RODZICIELSKI 
Przewodnicząca          - Dorota Marchewka
Z-ca - Bernadeta Szuba
Skarbnik - Marcela Scheer
Sekretarz - Aleksandra Wojciechowski                                                       
Członek - Sławomir Sobkiewicz
Członek - Małgorzata Bzdak 
Członek - Sabina Kuźnik
Członek - Alicja Wanat
Członek - Izabela Ertel
Członek - Agnieszka Wołek
Członek - Elwira Bancarz
Członek - Ewa Czeczor
Członek - Andrzej Wieczorek
Członek - Katarzyna Bajer
Członek - Urszula Kubiec
Członek - Anita Rakowska - Biała
Członek - Dariusz Wilkiewicz
Członek
- Marta Biksa
ORGANIZACJA ROKU
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI