im. Johanna Wolfganga von Goethe
OFERTA SZKOŁY
O SZKOLE
OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018
 • KOŁA ZAINTERESOWAŃ ( matematyczne, j. polskiego, j. niemieckiego, j.angielskiego, plastyczno - techniczne, muzyczne, SKS)
 • ZAJĘCIA W MULTIMEDIALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ
 • ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW NA ZIELONE SZKOŁY
 • ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ(wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, inne wg potrzeb)
 • ZAJĘCIA W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ
 • WYCIECZKI KLASOWE I SZKOLNE
 • ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW DO KINA, TEATRÓW, FILHARMONII, OPERETKI
 • ZAJĘCIA SPORTOWE NA BASENIE (nauka pływania)
 • BOGATY KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH
 • ŚWIETLICA SZKOLNA
 • DOWÓZ UCZNIÓW BUSEM SZKOLNYM
 • STOŁÓWKA SZKOLNA (zdrowy i smaczny obiad jednodaniowy)
 • ZAJĘCIA W RAMACH „FERII W SZKOLE” I „WAKACJI W SZKOLE” (Szereg ciekawych zajęć promujących aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu.   Zajęcia organizowane są na terenie szkoły a także w formie wycieczek).
 • MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU BIBLIOTEKI.
ORGANIZACJA ROKU
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI