im. Johanna Wolfganga von Goethe
RADA UCZNIÓW
O SZKOLE
ROK SZKOLNY 2017/2018 
Przewodniczący         - Johann Wieczorek       
Z-ca - Laura Biała    
Sekretarz
- Karolina Wanat                               
ORGANIZACJA ROKU
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI