im. Johanna Wolfganga von Goethe
STOŁÓWKA  SZKOLNA
O SZKOLE

W szkole naszej funkcjonuje stołówka szkolna. Korzysta z niej obecnie ponad 46 uczniów, co stanowi prawie ¾ wszystkich uczniów uczęszczających do naszej szkoły.

Obiady są przygotowywane w kuchni szkolnej. Obiad wydawany jest w godzinach 1130 do 1230. Należy także nadmienić, iż dzieci z klas pierwszych otoczone są opieką wychowawców podczas spożywania posiłków. Odpłatność z tytułu wyżywienia w szkolnej stołówce płatna jest z góry za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w szkole w terminie do 10 dnia danego miesiąca. 

Jadłospis i płatności za obiady zamieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły. W każdym miesiącu można sprawdzić wysokość płatności oraz aktualny jadłospis. Kucharka zastrzega sobie prawo zmiany jadłospisu – może być to związane z potrzebą zmiany organizacji pracy przy nieobecności pracownika kuchni lub wynikać ze zmian organizacyjnych szkoły w danym dniu itp.  

W przypadku choroby, odpisu można dokonać także telefonicznie do godziny 8.00 bieżącego dnia a kilka dni wcześniej w przypadku planowanych wycieczek szkolnych. W przypadku rezygnacji z żywienia w trakcie trwania miesiąca rozliczenie płatności nastąpi w ciągu 7 dni. 

Do stołówki szkolnej można się zapisać już na początku roku szkolnego (na każdy rok osobno) jak też i w jego trakcie. Należy także pamiętać o wypisaniu dziecka z obiadów zgłaszając rezygnację w sekretariacie szkoły. Odpisy z nieobecności na obiadach rozliczane są wraz z nastaniem kolejnego miesiąca ( odliczenie kwoty).Obiady wydawane przez kuchnię są jednodaniowe. Przygotowuje się do nich także napój. Uwzględnia się w nich zasady zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży (sałatki, surówki, owoce i białko pełnowartościowe w każdym posiłku). Przygotowywane są z przestrzeganiem zasad higieny i rozdzieleniem linii produkcyjnej. Działa u nas system HACCP. Stołówka i kuchnia szkolna jest kontrolowana przez pracowników SANEPID – u regularnie otrzymując dobre opinie a także prowadzony jest audyt wewnętrzny w ramach systemu HACCP.

ORGANIZACJA ROKU
ROK SZKOLNY 2017 / 2018
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI