im. Johanna Wolfganga von Goethe
WYNIKI SPRAWDZIANU W KL. VI
O SZKOLE
WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE VI UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
W LATACH 2014 -2016  
NA TLE ŚREDNICH WYNIKÓW UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
ORAZ MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

ORGANIZACJA ROKU
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI