im. Johanna Wolfganga von Goethe
TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
O SZKOLE
ROK SZKOLNY 2017 / 2018
ORGANIZACJA ROKU
TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
ROK SZKOLNY 2016 / 2017
DATA:   GODZ.:   CHARAKTER SPOTKANIA
  22.08.2016   1000 organizacyjna
29.08.2016 1000 organizacyjna
14.09.2016 1530 zatwierdzenie planów pracy,
konferencja szkoleniowa
  21/22.10.2016      do ustalenia   
         konferencja wyjazdowo - szkoleniowa                    
25.01.2017 1500 konferencja klasyfikacyjna
30.01.2017 1500    konferencja plenarna  
26.04.2017
do ustalenia
konferencja szkoleniowa
19.06.2017 1500 konferencja klasyfikacyjna
29.06.2017 1500 konferencja plenarna
    Inne według potrzeb
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI