PZPSKK - Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

Kędzierzyn – Koźle 25.03.2020r.

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu

w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

 

przekazuję najważniejsze informacje dotyczące kształcenia w naszej szkole:

  • W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Publicznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • W tym czasie uruchomiony będzie dziennik elektroniczny, gdzie nauczyciele będą wpisywali tematy lekcji oraz frekwencję „* - obecny, nauczanie zdalne” wszystkim uczniom.

Jeżeli uczeń nie będzie brał udziału w zajęciach zdalnych prosimy o informację do wychowawcy, że uczeń jest np. chory co uniemożliwia mu realizację programu nauczania. Wychowawca dokona odpowiedniego wpisu do dziennika elektronicznego.

  • Uczniowie będą oceniani za postępy w nauce. O kryteriach oceniania poinformują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, mając na uwadze w szczególności podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela.
  • Nauczyciele określą formę i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami. Z każdym nauczycielem można się kontaktować przez e-dziennik.
  • Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 8.00 – 11.00

2024 © PZPSKK. All Rights Reserved.