PZPSKK - Drodzy Rodzice

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Drodzy Rodzice

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole i pracę zdalną przesyłam pomocne wskazówki dotyczące organizacji pracy ucznia i motywowania ich do nauki.

Jak zorganizować uczniom warunki do nauki w domu:

 1. Utrzymajcie stały plan dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (sprawdzanie e-dziennika, poczty e-mailowej, strony internetowej szkoły, wykonywania zalecanych przez nauczycieli zadań zdalnych).
 2. W miarę możliwości zapewnijcie miejsce do nauki sprzyjające skupieniu uwagi i efektywnej pracy.
 3. Zadbajcie o higieniczny tryb nauki (poranna higiena, pełnowartościowe śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, motywowanie do wysiłku intelektualnego, po skończonym zadaniu trudnym zapewnij nagrodę np. telefon do koleżanki, słuchanie ulubionej muzyki itp).
 4. Ogranicz czynniki zakłócające naukę, np. różne form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry komputerowe, YouTube, portale społecznościowe) lub ewentualnie odłóż to jako formę nagrody po wykonanym zadaniu i wysiłku.
 5. Nie obciążaj, w czasie przeznaczonym na naukę, innymi obowiązkami (zajmij się obowiązkami domowymi po czasie poświęconym na naukę).
 6. Pamiętaj o zdrowi psychicznym ucznia, bo to w obecnym czasie jest bardzo ważne.

 

Akceptuj emocje dziecka i wspieraj.

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą:

 1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
 2. Chwalcie swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność, jak nie ma jeszcze tych cech, to chwalcie za drobne jej przejawy.
 3. Podkreślajcie, że jesteście z nich dumni za ich odpowiedzialną postawę wobec obowiązków szkolnych i rozumiecie, że okres kwarantanny nie jest dla nich łatwy.
 4. Uświadamiać dzieciom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla utrwalenia ich wiedzy i umiejętności szkolnych, zwłaszcza jako możliwość wypracowania sobie własnej organizacji pracy.

Jak zadbać w tym czasie o bezpieczeństwo dzieci w sieci:

 1. Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej.
 2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.
 3. Wspólnie z dzieckiem korzystać z Internetu (np. wspólny film, gra online).

W razie potrzeby można kontaktować się ze mną poprzez e-dziennik.

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia i spokoju.

Iwona Kazanowska-Witkiewicz

Jak wspierać dziecko w czasie epidemii

https://dzieciecapsychologia.pl

2024 © PZPSKK. All Rights Reserved.