PZPSKK - Karta rowerowa - Die Fahrradkarte

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Karta rowerowa - Die Fahrradkarte

W majowy poranek grupa uczniów rozpoczęła swoje zmagania podczas egzaminu na kartę rowerową. Uczniowie udowodnili, że znajomość przepisów drogowych nie jest im obca. Gratulujemy nowym uczestnikom ruchu drogowego!

Am Mai-Morgen begann eine Gruppe von Schülern mit der Prüfung der Fahrradkarte. Die Schüler bewiesen, dass ihnen das Wissen über Verkehrsregeln nicht fremd ist. Herzlichen Glückwunsch an die neuen Verkehrsteilnehmer!

2024 © PZPSKK. All Rights Reserved.