PZPSKK - Każdy znaczek wspiera misję

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Każdy znaczek wspiera misję

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość Nie wyrzucaj ich do kosza!

Uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc potrzebującym.

Zachęcamy naszych uczniów, przedszkolaków, rodziców i przyjaciół szkoły i przedszkola do włączenia się do akcji Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Co zrobić:

1. Ostemplowany znaczek wyciąć z półcentymetrowym marginesem, tak aby go nie uszkodzić.

2. Zebrane znaczki dostarczyć do sekretariatu Publicznego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Stoczniowców 11 lub przekazać innym pracownikom szkoły lub przedszkola.

3. Zebrane znaczki w większej ilości odeślemy do Księży Werbistów.

4. Akcja będzie trwała do końca grudnia 2020 r.

2024 © PZPSKK. All Rights Reserved.