PZPSKK - Sandmalen in 3d/ Trójwymiarowe rysunki piaskiem

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Piotr Garbacz
Kategoria:

"Womit kann man eigentlich malen?" Diese Frage mussten heute unsere 4. und 5. Klässler beantworten. Es gab sehr viele gute Antworten wie Kreide, Stifte u.ä. Aber malen kann man auch mit Steinen, Obst, Grünzeug, Wasser und... Sand. Das wollten wir unbedingt erproben und es ist uns sehr gut gelungen. ☺ / Przed typowym pytaniem: "Czym można malować?" zostali postawieni uczniowie klas 4 i 5. Padły doskonałe odpowiedzi jak : kredą, pisakami itp. Jednak malować można również kamieniami, owocami, roślinami, wodą...Ale także piaskiem. Musieliśmy to koniecznie sprawdzić. ☺ Sądzimy, że całkiem dobrze nam to wyszło

 

2023 © PZPSKK. All Rights Reserved.