PZPSKK - Strona główna

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Drodzy rodzice.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w podpisaniu petycji przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

Link do petycji dostępny tutaj

Dziękujemy !
Akcja „Szlachetna Paczka” została zakończona. Rodzina została obdarowana 18 paczkami i wszystkie potrzeby rodziny zostały uwzględnione.  Jak co roku można było na Państwa liczyć, serdecznie dziękuję za zaangażowanie i zainteresowanie. Razem zmieniamy świat na lepsze! Wierzę, że całe dobro wróci do Państwa!

Dorota Stein-Lipa

W trakcie zajęć technicznych w klasie 5 uczniowie stworzyli prawdziwe rękodzieła. Ciężka praca, technika szycia i kreatywność sprawiły, że prace są wyjątkowe.

Bin Während der technischen Aktivitäten in der 5. Klasse haben die Schüler echte Kunsthandwerke hergestellt. Harte Arbeit, Nähtechnik und Kreativität machten die Werke einzigartig.

1

W nowym roku szkolnym pora na kreatywne konstrukcje, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i logiczne myślenie. Pora również na umacnianie więzi klasowych, trening cierpliwości i naukę zdrowej rywalizacji. Zapraszamy do mini galerii " Legoland- fantastyczne budowle" zrealizowanej w klasie 5.

Im neuen Schuljahr ist es Zeit für kreatives Bauen, räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken. Es ist auch an der Zeit, den Klassenverband zu stärken, Geduld zu üben und gesunden Wettbewerb zu lernen. Willkommen in der Mini-Galerie "Legoland - fantastische Gebäude", die in Klasse 5 erstellt wurde.