PZPSKK - Strona główna

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

W nowym roku szkolnym pora na kreatywne konstrukcje, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i logiczne myślenie. Pora również na umacnianie więzi klasowych, trening cierpliwości i naukę zdrowej rywalizacji. Zapraszamy do mini galerii " Legoland- fantastyczne budowle" zrealizowanej w klasie 5.

Im neuen Schuljahr ist es Zeit für kreatives Bauen, räumliches Vorstellungsvermögen und logisches Denken. Es ist auch an der Zeit, den Klassenverband zu stärken, Geduld zu üben und gesunden Wettbewerb zu lernen. Willkommen in der Mini-Galerie "Legoland - fantastische Gebäude", die in Klasse 5 erstellt wurde.

unnamed

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego rozpocznie się wg poniższego harmonogramu:

  • 9:00 msza św. w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Świata w Rogach - prosimy, aby uczniowie klasy I uczestniczący we mszy św. zabrali ze sobą tornistry wraz z wyposażeniem - przyborami, celem ich poświęcenia
  • 10:00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w holu głównym szkoły - mając na uwadze obowiązujące obostrzenia zwiazane z COVID 19 prosimy, aby na rozpoczęcie roku szkolnego do szkoły przybyli jedynie rodzice uczniów klasy I

Jednocześnie informujemy, iż szkoła zapewnia uczniom wszystkie podręczniki szkolne poza przedmiotem RELIGIA

Zabawy z obwodami elektrycznymi, majsterkowanie i eksperymentowanie. Gdy już rok szkolny dobiega końca warto kreatywnie spędzić te ostatnie chwile w szkole.

Mit elektrischen Schaltungen spielen, basteln und experimentieren. Wenn sich das Schuljahr dem Ende zuneigt, lohnt es sich, diese letzten Momente in der Schule auf kreative Art und Weise zu verbringen.

Nawet ostatnie dni przed wakacyjnym odpoczynkiem nie są łatwe. Dziś uczniowie podjęli zmagania z kartą rowerową. Gratulujemy wszystkim nowym uczestnikom ruchu drogowego. Szerokich ścieżek rowerowych i zawsze sprawnych hamulców życzymy

Auch die letzten Tage vor der Urlaubsentspannung sind nicht einfach. Heute nahmen die Schüler den Kampf um ihre Fahrradkarte auf. Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Verkehrsteilnehmer. Wir wünschen Ihnen breite Radwege und stets leistungsfähige Bremsen