PZPSKK - Strona główna

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Klasa III otrzymała długo oczekiwany list od świętego Mikołaja. List ten jest odpowiedzią na listy uczniów napisane na lekcji języka angielskiego i wysłane do Kanady.

Drodzy rodzice.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w podpisaniu petycji przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

Link do petycji dostępny tutaj

W trakcie zajęć technicznych w klasie 5 uczniowie stworzyli prawdziwe rękodzieła. Ciężka praca, technika szycia i kreatywność sprawiły, że prace są wyjątkowe.

Bin Während der technischen Aktivitäten in der 5. Klasse haben die Schüler echte Kunsthandwerke hergestellt. Harte Arbeit, Nähtechnik und Kreativität machten die Werke einzigartig.

1

Dziękujemy !
Akcja „Szlachetna Paczka” została zakończona. Rodzina została obdarowana 18 paczkami i wszystkie potrzeby rodziny zostały uwzględnione.  Jak co roku można było na Państwa liczyć, serdecznie dziękuję za zaangażowanie i zainteresowanie. Razem zmieniamy świat na lepsze! Wierzę, że całe dobro wróci do Państwa!

Dorota Stein-Lipa