PZPSKK - Strona główna

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość Nie wyrzucaj ich do kosza!

Uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc potrzebującym.

Zachęcamy naszych uczniów, przedszkolaków, rodziców i przyjaciół szkoły i przedszkola do włączenia się do akcji Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Co zrobić:

1. Ostemplowany znaczek wyciąć z półcentymetrowym marginesem, tak aby go nie uszkodzić.

2. Zebrane znaczki dostarczyć do sekretariatu Publicznego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Stoczniowców 11 lub przekazać innym pracownikom szkoły lub przedszkola.

3. Zebrane znaczki w większej ilości odeślemy do Księży Werbistów.

4. Akcja będzie trwała do końca grudnia 2020 r.

Kędzierzyn – Koźle 25.03.2020r.

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu

w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1