PZPSKK - Strona główna

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Kreise nur mit einem Bleistift und einer Schnur zu malen ist gar nicht so einfach. ☺ Das haben im Kreativunterricht unsere Schüler ausprobiert. // Rysowanie kół za pomocą ołówka i sznurka, to wcale nie taka prosta sprawa. ☺ Uczniowie podczas zajęć kreatywnych testowali swoje umiejętności.

Z okazji Dnia Papieskiego uczniowie kl. 5 wraz z katechetką przygotowali utwór ku pamięci JPII

Wenn die Schüler mit Tinte kleckern... entstehen besondere Bilder. ☺ Unsere Künstler präsentieren: "Die Tintenfleckenwelt". // Gdy uczniowie robią kleksy powstają nadzwyczajne obrazki. ☺ Nasi twórcy prezentują prace pt.: " W świecie kleksów".

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych każda klasa przygotowała prezentację jednego państwa europejskiego. Klasy 1-3 zaprezentowały państwo w formie plakatu, z kolei klasy 4-8 przygotowały krótkie nagranie. // Anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen bereitete jede Klasse eine Präsentation eines europäischen Landes vor. Die Klassen 1-3 präsentierten die Laender in Form eines Posters, während die Klassen 4-8 eine kurze Aufnahme vorbereiteten.

Zapraszamy wszystkich uczniów do uczestnictwa w konkursie. Regulamin widoczny jest na zdjęciu.  Wir laden alle Schüler zur Teilnahme am Wettberwerb ein. Das Wettbewerbsreglement ist auf einem der Fotos zu sehen.