PZPSKK - Strona główna

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Ostemplowane znaczki mają swoją wartość Nie wyrzucaj ich do kosza!

Uzyskane fundusze z ich sprzedaży mogą pomóc potrzebującym.

Zachęcamy naszych uczniów, przedszkolaków, rodziców i przyjaciół szkoły i przedszkola do włączenia się do akcji Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Co zrobić:

1. Ostemplowany znaczek wyciąć z półcentymetrowym marginesem, tak aby go nie uszkodzić.

2. Zebrane znaczki dostarczyć do sekretariatu Publicznego Zespołu Przedszkolno - Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Stoczniowców 11 lub przekazać innym pracownikom szkoły lub przedszkola.

3. Zebrane znaczki w większej ilości odeślemy do Księży Werbistów.

4. Akcja będzie trwała do końca grudnia 2020 r.

Kędzierzyn – Koźle 25.03.2020r.

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie

Publicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu

w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole i pracę zdalną przesyłam pomocne wskazówki dotyczące organizacji pracy ucznia i motywowania ich do nauki.

Jak zorganizować uczniom warunki do nauki w domu:

  1. Utrzymajcie stały plan dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (sprawdzanie e-dziennika, poczty e-mailowej, strony internetowej szkoły, wykonywania zalecanych przez nauczycieli zadań zdalnych).
  2. W miarę możliwości zapewnijcie miejsce do nauki sprzyjające skupieniu uwagi i efektywnej pracy.
  3. Zadbajcie o higieniczny tryb nauki (poranna higiena, pełnowartościowe śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, motywowanie do wysiłku intelektualnego, po skończonym zadaniu trudnym zapewnij nagrodę np. telefon do koleżanki, słuchanie ulubionej muzyki itp).
  4. Ogranicz czynniki zakłócające naukę, np. różne form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry komputerowe, YouTube, portale społecznościowe) lub ewentualnie odłóż to jako formę nagrody po wykonanym zadaniu i wysiłku.
  5. Nie obciążaj, w czasie przeznaczonym na naukę, innymi obowiązkami (zajmij się obowiązkami domowymi po czasie poświęconym na naukę).
  6. Pamiętaj o zdrowi psychicznym ucznia, bo to w obecnym czasie jest bardzo ważne.