PZPSKK - Strona główna

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Z okazji Dnia Papieskiego uczniowie kl. 5 wraz z katechetką przygotowali utwór ku pamięci JPII

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych każda klasa przygotowała prezentację jednego państwa europejskiego. Klasy 1-3 zaprezentowały państwo w formie plakatu, z kolei klasy 4-8 przygotowały krótkie nagranie. // Anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen bereitete jede Klasse eine Präsentation eines europäischen Landes vor. Die Klassen 1-3 präsentierten die Laender in Form eines Posters, während die Klassen 4-8 eine kurze Aufnahme vorbereiteten.

Zapraszamy wszystkich uczniów do uczestnictwa w konkursie. Regulamin widoczny jest na zdjęciu.  Wir laden alle Schüler zur Teilnahme am Wettberwerb ein. Das Wettbewerbsreglement ist auf einem der Fotos zu sehen.

 

Wenn die Schüler mit Tinte kleckern... entstehen besondere Bilder. ☺ Unsere Künstler präsentieren: "Die Tintenfleckenwelt". // Gdy uczniowie robią kleksy powstają nadzwyczajne obrazki. ☺ Nasi twórcy prezentują prace pt.: " W świecie kleksów".

Am 9. September 2020 sind unsere 5. und 6. Klässler in die Fahrrad- Führerscheinprüfung gegangen. Es gab viel Stress und die Leistung der Schüler war großartig. Danke für euren Einsatz

Dnia 09 września 2020 uczniowie klas 5 i 6 przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Towarzyszyło temu wiele emocji, a zaangażowanie uczniów było duże. Dziękujemy za ten cudowny czas!